Ekovates siltināšana - dabisks materiāls

SIA „SILTS NAMS” piedāvā saviem klientiem iegādāties augstas kvalitātes ekoloģisko siltumizolācijas materiālu - ekovati. Šobrīd specializējamies divu veidu ekovates tirdzniecībā – latviešu "Balticfloc", čehu „Climatizer Plus” , kas ir guvušas atzinību un tiek plaši pielietotas ēku siltināšanā visā Eiropā.

Kas ir ekovate?
Ekovate ir kvalitatīvs, elpojošs siltumizolējošs celtniecības materiāls, ko izmanto dzīvojamo un rūpniecisko ēku siltināšanai. Ekovate tiek izgatavota no dabīgām celulozes šķiedrām, kas tiek iegūtas no makulatūras, kas padara to ekoloģisku, videi un cilvēkam draudzīgu.

Ekovates īpašības:
 • Ekoloģiski tīrs un dabisks materiāls
 • Nodrošina ēkas elpošanu un mitruma regulāciju
 • Piemīt augstas siltumizolācijas spējas
 • To iespējams iestrādāt horizontālās, slīpās un pat vertikālās virsmās
 • Ekonomiska, jo iestrādes procesā nerodas pārpalikumi, kā arī, ar ekovati siltinātai ēkai tiek ievērojami samazināti siltuma zudumi un rezultātā mazinās rēķins par apkuri
 • Veselībai draudzīga, antialerģiska
 • Veido efektīvu skaņas izolāciju
 • Ekovatē nemitinās kaitēkļi un grauzēji
 • Uguns droša un liesmas slāpējošaSiltumvadāmība:  0,039-0,043 W/mK (atkarībā no iestrādes metodes)
Lietošanas temperatūras amplitūda: no -500C līdz 800C
Mitruma absorbcija: 8,8%
pH līmenis: 6,8 - 8,5
Iepakojums: Polietilēna maisos (fasējums 13,6 kg maisā)
Iestrādātām ateriāla blīvums - Ieteicamais materiāl ablīvums:
horizontālās virsmās ~ 27 kg/m³ (2 maisi)
slīpās virsmās ~ 41 kg/m³ (3 maisi)
vertikālās virsmās ~ 54 kg/m³ (4 maisi)

Optimālais materiāla blīvums atkarīgs no konstrukcijas, materiāla iestrādes veida un vēlamā siltumizolācijas slāņa biezuma.

Izejmateriāli: Ekovate tiek izgatavota no avīžupapīra, kas ar speciālāmapstrādesmetodēm tiek pārstrādātslīdzekoloģiskitīraicelulozesšķiedrai, kurai tiek pievienotiantipirīniunantiseptiķi.
Ražošanas procesa energoietilpība: 0,16 kWh/kg


Ekoloģiskums    
 • Izejmateriāls - makulatūra
 • Ražošanas procesā netiek piesārņota apkārtējā vide
 • siltinātāju var izmantot vairākkārt, pārstrādājot to

Sertifikācija    
 • ISO 9001:2008 (kvalitātes vadības sertifikācija);
 • ISO 14001 (vides pārvaldības sertifikācija);
 • CE (Conformité Européne - "Apstiprināts Eiropā");
 • ETA (European Technical Approval - "Eiropas tehniskais apstiprinājums");
 • Materiāla ekoloģiskumu apliecina EKO marķējumi.


Ir jautājumi? Bezmaksas konsultācija!